آذر پولاد ارس

پیام مدیر عامل

در عصر حاضر بدون تردید  صنعت فولاد یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین صنایع جهت  رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی کشورها می باشد. و حتی رشد بسیاری از جوامع  توسعه یافته فعلی در مراحل اولیه توسعه تا حد زیادی  به قدرت صنایع فولادشان وابسته بوده است.

با توجه به تفاوت میزان دسترسی کشور ها و دولت ها به مواد اولیه، انرژی، بازار هدف، نیروی کار و تکنولوژی  به کار رفته در تولید، بهای  تمام شده فولاد در هر منطقه تفاوت آشکاری با سایر مناطق دارد.

چنانچه بپذیریم علیرغم فاصله سطوح  تولید بر مصرف جهانی، و بالا بودن میزان تولید، در مورد کشورهایی نظیر ایران که در سرآغاز مسیر صنعتی شدن و توسعه قرار گرفته اند با افزایش تدریجی  میزان رشد مصرف، افزایش و توسعه میزان  تولید  با هدف  رفع تقاضا و نیاز بازار، گزینه قابل قبولی است، اما نمی توان  نسبت به این مسئله  ” تولید داخلی با چه سطوح قیمتی ای ” بی تفاوت ماند. امروزه ممارست هر چه  بیشتر کشورهای در حال توسعه در راستای  کاهش هزینه های تولید و ایجاد تمایز و جذابیت  نرخ های ارائه به بازار  چنان شدت گرفته که تمامی فعالان  را به سمت صرفه جویی و کاهش میزان هزینه های تولید و مواد اولیه  سوق داده است بر این اساس ما نیز با تدوین استراتژی های  با محوریت کاهش هزینه برآن شده ایم تا با بهینه کردن  مولفه های تاثیر گذار و شاخص های موثر بر قیمت فولاد به عنوان عضوی کوچک از خانواده فولادی کشور کمک حال صنعتگران این حوزه باشیم.