آدرس سایت فرآوری : منطقه آزاد ارس- سایت صنایع سنگین
 کد پستی : 5443161655
 تلفن تماس : 04142110244

info@azarpouladaras.com

 دفتر تبریز: بالاتر از لاله‌پارک، خیابان فرشته جنوبی، فرشته اول، کوچه فرشته دهم، پلاک 15
 کدپستی:5158471376
 تلفن‌های تماس: 5155-041

info@azarpouladaras.com

 آدرس دفتر تهران: جنت آباد جنوبی، خیابان مجاهد کبیر- لاله شرقی- پلاک 31 طبقه 4
 کدپستی:1473895891
 تلفن:30و02144899020 فکس:021460455